poniedziałek, 13 czerwca 2011

ŚLUB W USC Z POMOCĄ TŁUMACZA

 Ślub w USC
  1. Powitanie przez Kierownika lub jego zastępcę. 
  2. Przypomnienie, że jest to poważna decyzja.
  3. Pytanie, czy nupturienci są gotowi złożyć oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński.
  4. Złożenie oświadczeń. (Świadomy/a praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z _____, i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne szczęśliwe i trwałe.)
  5. Wymiana obrączek
  6. Podpisanie aktu
  7. Gratulacje od kierownika USC, życzenia składane przez gości, szampan, fajerwerki ....
Jeżeli jest taka możliwość, to polecam skorzystanie z pianisty (USC
w Poznaniu zazwyczaj proponuje) lub sprowadzenie własnego muzyka/muzyków/kwartetu
smyczkowego. Dzięki temu uroczystość przestaje być formalnością a staje się wzniosłym wydarzeniem.

Rola tłumacza

Możliwe są dwie opcje:

Tłumacz siedzi/stoi obok cudzoziemca, szepcząc do ucha słowa wypowiadane przez urzędnika, drugiego nupturienta i tłumacząc na głos słowa wypowiadane przez cudzoziemca w trakcie składania oświadczenia.
Tę opcję stosuje się, jeżeli na sali nie ma innych osób, które nie znają języka polskiego.

Najczęściej jednak, tłumacz stoi obok kierownika USC, tłumacząc na głos (czasami korzystając z mikrofonu) wszystkie słowa wypowiadane przez urzędnika i państwa młodych, tak by były zrozumiałe również dla wszystkich cudzoziemców obecnych na sali.